...u nás ste v dobrých rukách......

Opätovné OTVORENIE od 11.5.2020 aktualizované info

05.05.2020 17:19

Od 11.5.2020 pre Vás opäť otvárame naše štúdio

 

vrámci protiepidemiologických opatrení Vás žiadame o dodržovanie nasledujúcich opatrení:

 

·       Objednávajte sa výhradne:

o    online cez https://wellspace.cz/studio/widget/24,

o   telefonicky 0907 298 726

o   mailom lenka.michelle@gmail.com,

o   NIE OSOBNE

·       Do priestorov štúdia môžete vstúpiť len so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne s rúškom, prípadne iným adekvátnym prekrytím nosa a úst

·       Dodržiavajte presný čas objednávok, nakoľko termíny sú vopred plánované, aj s časovou rezervou na dezinfekciu pri príchode a odchode každého klienta

·       Na dohodnutý termín prichádzajte sami, bez sprievodu inej osoby

·       Pred vstupom použite zvonček, aj keď budú vchodové dvere otvorené kvôli vetraniu a počkajte na príchod zamestnanca štúdia, ktorý Vás uvedie dnu

·       Pri vstupe do prevádzky si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo používajte jednorazové rukavice

·       každý klient sa musí zapísať do evidencie, kde poskytne svoje meno a telefonický kontakt, pre prípadné kontaktovanie, pre šírenie covid 19

 

Od 11.5.2020 sa môžete objednať na masáže a individuálne cvičenia.

 

Zo skupinových cvičení bude za priaznivého počasia prebehať PEVNÉ TELO pondelky a stredy o 18:00 vonku, za podmienok:

·       skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m

·       tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

·       medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

·       športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

·       všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

·       na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

·       zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

·       - osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,
prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

 

Pokiaľ by bol väčší záujem, termíny cvičení doplníme.

 

Od 3.6.2020 by sa mali otvárať aj vnútorné športoviská s možnosťou použitia spŕch a šastní, čakáme zverejnenie ďalších podmienok. Podľa zatiaľ dostupných infornmácií zostaneme vyhľadom na veľkosť telocvične len pri individuálnych cvičeniach s max 2-3 klientami.

 

TEŠIME SA NA VÁS

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Štúdio Michelle Drieňová 1/J
Bratislava
0907 298 726