...u nás ste v dobrých rukách......

Cvičenie pri inkontinencii

 Inkontinencia, alebo únik moču, trápi mnohé ženy. Podľa medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu (ICS) rozlišujeme viac typov, a to:

  • Stresovú
  • Urgentnú
  • Inkontinenciu z pretekania
  • Hyperaktivita zvierača so zníženou kontraktilitou
  • Funkčná inkontinencia

 

Inkontinencia sa môže vyskytovať pri infekciách močových ciest, v klimaktériu, pri cukrovke (diabetes mellitus), pri užívaní liekov znižujúcich krvný tlak, po operáciách v panvovej oblasti, pri neurologických ochoreniach, pri alkoholizme a pri depresiách.

 

Cvičenie pomáha predovšetkým pri stresovej, funkčná a zmiešanej inkontinencii. Prvé výsledky môžeme vidieť už po 6 – 8 týždňoch pravidelného cvičenia. Pod stresovou inkontinenciou rozumieme nechcený únik moču pri zmenách vnútrobrušného tlaku bez súčasného sťahu zvierača. Únik moču môže nastať pri silnom kýchaní, kašli, namáhavom cvičení, neskôr už pri smiechu, denných aktivitách ako chôdza, zdvíhanie sa z kresla a nakoniec aj pri bežných denných aktivitách pri vztýčenej polohe.

 

Rizikové faktory sú napr.:

Obezita, kŕčové žily, hemoroidy, poranenie močovej trubice, stavy po operáciách podporného a závesného aparátu, ženy fyzicky ťažko pracujúce. Inkontinencia sa môže objaviť aj po pôrode, ale do ½ roka by mala prejsť, pokiaľ pretrváva, môže to byť problém.

 

Pred cvičením skupinovým je vhodné absolvovať cvičenie individuálne, aby ste naučili správne ovládať svaly panvového dna, aby ste sa ich naučili izolovať a nezapájať zbytočne sedacie a brušné svalstvo.

 

Pri liečbe využívame Kegelove cvičenia, cvičíme nielen v ľahu, ale aj v sede, stoji, dokonca aj pri pohybe a pri záťaži. Chceme predsa, aby ste dokázali ovládať panvové dno pri bežných denných činnostiach a tiež pri Vašich záľubách, napr. pri aerobiku.

Vyhľadávanie

Kontakt

Štúdio Michelle Drieňová 1/J
Bratislava
0907 298 726