...u nás ste v dobrých rukách......

Reklamačný poriadok – Manikúra, nechtový dizajn

Služby manikúry a nechtového dizajnu poskytujeme s platný živnostenským oprávnením.

 

Zaväzujeme sa:

  • vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie
  • vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcim ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU

 

Zákazník je pri modelácii nechtov upozornený:

  • zákazník bude pred začiatkom služby či úkonu oboznámený s domácou starostlivosťou po ošetrení s možnosťou prípadnej reklamácie.
  • na možnú reakciu pokožky na jemný prach či účinky UV svetla (hlavne u svetlejších fototypov sčervenanie pokožky, ktoré sa hneď po ukončení stratí)
  • pri polymerizácii môže dôjsť k zahriatiu hmoty, čo môže zákazník pociťovať ako štipnutie na prírodnom nechte (odporúča sa vtedy prerušiť polymerizáciu a po precítení opäť vložiť do UV lampy)
  • dĺžku a tvar nechta konzultuje dizajnérka s klientom a vyhovie mu do tej miery, aby sa nenarušila architektúra, a tým aj trvanlivosť modelovaných nechtov
  • dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr do 24 hodín reklamácia je preto možná len do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby
  • yodpovednosť za správnu manipuláciu s modelovanými nechtami po 24 hodinách preberá zákazník, neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú manipuláciu zákazníka s modelovanými nechtami
  • zákazník si pred zaplatením vykonanú prácu dobre prezrie
  • zaplatením za službu sa zákazník vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu nechtov

 

Zákazník je vo vlastnom záujme povinný upozorniť dizajnérku na zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvácnosť a priebeh služieb. Z ochorení ide o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriázu, hormonálne zmeny (tehotenstvo, klimaktérium, ochorenia štítnej žľazy, ...)


 

Vyhľadávanie

Kontakt

Štúdio Michelle Drieňová 1/J
Bratislava
0907 298 726